Agenda van Le Prejuge Vaincu

dinsdag 21 juni 2022

Instructie-avond over Zomer St. Jan

Zomer St Jan wat is dat eigenlijk? Wat vieren we dan?


Johannes de Doper

Deze feesten zijn van oorsprong al eeuwen bestaande (heidense) feestdagen, die door het christendom overgenomen zijn. In de winter wordt Johannes de Evangelist herdacht en in de zomer Johannes de Doper. Beide feesten hebben van oudsher met de zonnewende te maken: het langer of korter worden van de dagen.

Johannes de Doper is de naamgever van ons Zomer St Jan. In de bijbel wordt hij opgevoerd als profeet. Hij wordt de Doper genoemd omdat hij zondaars wees op het Laatste Oordeel en hen een uitweg bood door zich te laten reinigen in het water van de rivier de Jordaan nadat ze daaraan voorafgaande hun ziel al gereinigd hadden door te leven in gerechtigheid.

Die andere Johannes, Johannes de Evangelist, presenteert Johannes de Doper als iemand die niet het Licht zelf was, maar als wegbereider van het Licht. Het Licht als symbool van het Licht van de mensen, het Licht van de Liefde en dat in staat is alle dingen te bedekken, te geloven, hopen en aanvaarden.

Naar die Liefde, naar dat Licht in de duisternis van ons hart, zoeken we. Johannes de Doper wees ons de weg naar dat Licht en het is ook daarom dat de vrijmetselaar hem als voorbeeld neemt.

Het Zomer St Jan is dan ook een feestelijke bijeenkomst waarin wij gezamenlijk bij onszelf nagaan, ieder voor zich, of hij het afgelopen jaar zich daadwerkelijk gericht heeft op de weg naar het Licht. Een lange en moeilijke weg waarop wij steeds weer geconfronteerd worden met onze eigen tekortkomingen en zwakheden. Wij zullen voortdurend aan de Ruwe Steen, die wij zelf zijn, moeten werken om die Zuivere Kubieke steen (het Licht zo u wilt) die daarin verscholen ligt, te ont-dekken.


Na afloop een goed onthaal

Het Zomer St Jan wordt in mijn Loge ook gebruikt voor de installatie van nieuwe bestuursleden en het bedanken van de aftredende bestuursleden.

En...... niet onbelangrijk, sluiten wij dit moment van bezinning af in de banketzaal met een feestelijk broedermaal.

Details
dinsdag 21 juni 2022
20:00 tot 22:00
Le Prejuge Vaincu
 
Herinnering in je agenda?