Agenda van Le Prejuge Vaincu

dinsdag 18 oktober 2022

Open Avond

Wie vrijdenkt, wil anderen tegenkomen die óók vrijdenken. Je wilt niet andermans opinie opgelegd krijgen. Geen dogma’s. Je zoekt je eigen route door het leven. Maar niet eenzaam, niet alleen. Je zoekt een plek waar mensen naar jou luisteren. Waar je tijd en energie steekt in het actief luisteren naar anderen. In vrijheid meningen naast elkaar leggen. Zoeken naar antwoorden op levensvragen. Dat is wat vrijmetselaren doen. 

Vrijmetselaarsloge Le Préjugé Vaincu organiseert op dinsdagavond 18 oktober  een voorlichtings- en informatieavond. Tijdens deze avond in het logegebouw aan de Rijkmanstraat 10 in Deventer krijgen geïnteresseerden een beeld van wat de vrijmetselarij inhoudt.

De Vrijmetselarij biedt mannen van deze tijd een methode om te komen tot persoonlijke zingeving om zo hun plek in de samenleving bewust(er) vorm te geven. Daarbij zijn zij op zoek naar datgene wat hen verbindt en niet naar wat hen scheidt. Vrijheid en verdraagzaamheid zijn daarbij sleutelwoorden.

Om dit te bereiken werkt de vrijmetselarij met symbolen en het gezamenlijk beleven van rituelen. Dit gebeurt in plaatselijke verenigingen – loges genaamd – waarin mannen met heel verschillende achtergronden, levensbeschouwingen en inzichten elkaar ontmoeten. Leidraad daarbij is dat elk mens in alle vrijheid op zoek kan naar voor hem essentiële waarden.

Tussen 19.30 en 20.00 uur staat de deur van de loge open voor geïnteresseerden. Vanaf 20.00 uur kunnen ideeën en gedachten over de vrijmetselarij in kleine groepen met elkaar worden gedeeld. Om ongeveer 22.00 uur wordt dit deel van de avond afgesloten. Daarna is er gelegenheid elkaar informeel te ontmoeten.

Vóóraf aanmelden doet u bij de logesecretaris,
Details
dinsdag 18 oktober 2022
20:00 tot 22:00
Le Prejuge Vaincu
 
Herinnering in je agenda?