Agenda van Le Prejuge Vaincu

dinsdag 26 oktober 2021

Bouwstuk - 1e graad & Comparitie

Een comparitieavond is een in maçonnieke stijl gehouden vergadering. De vergadering wordt geopend, de notulen van de vorige vergadering worden doorgenomen en vastgesteld, ingekomen stukken worden vermeld en eventuele mededelingen vanuit het bestuur worden aan de broeders voorgedragen.

Daarna nodigt de voorzittend meester (de voorzitter van de loge) de spreker van de avond uit om zijn bouwstuk (voordracht) op te leveren. Het bouwstuk kan een willekeurig onderwerp behandelen, in veel gevallen heeft zo'n onderwerp een beschouwend karakter. Persoonlijke belevenissen in het dagelijkse leven of een persoonlijke visie daarop worden uiteengezet vanuit de achtergrond van de Vrijmetselaar.

Na de oplevering van het bouwstuk zijn de broeders in de gelegenheid om over het bouwstuk te compareren. Gelet op het principe dat ieder mens een eigen perceptie van de waarheid heeft en het grote gelijk niet bestaat, wordt er na een bouwstuk geen discussie gevoerd, maar wordt de eigen mening naast die van de inleider gelegd. Dit gebeurt in een sfeer van onderling respect. Hierbij wordt niet getracht anderen van het eigen gelijk te overtuigen (debatteren), maar wordt er naar gestreefd elkaars standpunten te vergelijken en te begrijpen (compareren). Twistgesprekken zijn niet toegestaan de voorzittend meester ziet hier zorgvuldig op toe. Door het gemêleerde gezelschap, de leden komen uit alle lagen van de samenleving, ontstaan vaak verrassende en inspirerende gedachtewisselingen. De comparitie heeft een vertrouwelijk karakter.

Details
dinsdag 26 oktober 2021
20:00 tot 22:00
Le Prejuge Vaincu
 
Herinnering in je agenda?