Lid of vrijmetselaar worden?

Wie worden er vrijmetselaar en hoe word je vrijmetselaar?


Om toe te kunnen treden tot de Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden, moet men 21 jaar zijn, man zijn en ook nog een vrij man van goede naam. We sluiten dus nogal wat mensen uit.

1) Men moet 21 jaar zijn, omdat men in zekere mate een bepaalde geestelijke volwassenheid moet hebben bereikt.

2) Men moet man zijn, omdat deze Orde van Vrijmetselaren alleen mannen toelaat op basis van historische en psychologische gronden.

historisch: vanuit het ontstaan uit de bouwcorporaties die alleen uit mannen bestonden.


psychologisch: een gemeenschap van alleen mannen schept een eigen sfeer, niet een betere, maar een andere sfeer dan een gemeenschap van alleen vrouwen of een gemengde gemeenschap.3) Men moet ook een vrij man van goede naam zijn, d.w.z.

De goede naam heeft niets te maken met sociale komaf, rang of stand, wel met het feit of iemand er misschien opvattingen op nahoudt of in zijn handel en wandel blijk geeft van opvattingen die indruisen tegen waarden als tolerantie en respect voor de ander.
Een vrij man wil zeggen vrij in de zin van uit eigen keus tot de beslissing zijn gekomen en daartoe niet door anderen overgehaald.

Als iemand zich als belangstellende aanmeldt vinden er gesprekken plaats met individuele meester-vrijmetselaars, met de voorzittend meester der Loge en met de commissie van onderzoek. In die gesprekken wordt over en weer afgetast wat iemand motiveert en of er geen verkeerde verwachtingen bestaan, zulks om teleurstelling achteraf te voorkomen.