Boeken en publicaties

Boeken en publicaties over de vrijmetselarij in Deventer


Algemeen

Het boekje 'Door een beslagen raam, een beschouwing over vrijmetselarij',(46 pag.)

Dit boekje is een uitgave van de Maçonnieke Stichting Ritus en Tempelbouw en is bedoeld als een eerste inleiding voor wie nog niet eerder kennis hebben gemaakt met de denkbeelden van de vrijmetselarij.


(winkelprijs € 4,00 en hier te bestellen)


Over de geschiedenis van Le Préjugé Vaincu


Het boek 'Met vallen en opstaan, de vrijmetselaarsloge 'Le Préjugé Vaincu' 1784-1984',(168 pag.)

Dit jubileumboek is in 1984 uitgekomen ter gelegenheid van het tweede eeuwfeest. In dit boek schrijft Sj. Groenman de veelbewogen historie van de loge, wier voortbestaan diverse keren op het spel stond.

(Dit boek is slechts 2de hands verkrijgbaar)


Ter gelegenheid van het 225-jarige bestaan bracht loge 'Le Préjugé Vaincu' twee boeken uit, welke een goed beeld geven van het geestelijk klimaat waarmee vrijmetselaren zich verbonden voelen en waaraan zij een bijdrage proberen te leveren. Beide publicaties zijn alleen nog verkrijgbaar via de secretaris van de loge. Bij interesse stuur dan een e-mail naar


Het boekje 'Overpeinzingen'

(48 pag.)

samengesteld door Hein Heuven, is als een wandeling 'langs sporen van het geestelijk erfgoed' van Deventer. Het geeft een overzicht van de grote denkers die Deventer heeft grootgebracht of die er gewoond en gewerkt hebben, met korte citaten uit hun werk. Denk hierbij aan namen als Geert Grote, Erasmus, Revius, Albert Schweitzer en Etty Hillesum. De citaten, vaak uit lang vervlogen tijden, zijn dusdanig dat zij ook voor mensen van vandaag nog steeds betekenis hebben.


ISBN: 978-90-813798-1-6 (winkelprijs € 8,95)


In het boek 'Een te voltooien bouwwerk'

(164 pag.)

zijn 26 'bouwstukken' (voordrachten) verzameld zoals Deventer vrijmetselaren die binnen hun loge hebben gehouden. De verhalen zijn zodanig door samensteller Hein Heuven geredigeerd, dat ze ook toegankelijk zijn voor geïnteresseerde niet-vrijmetselaren. 


ISBN: 978-90-813798-2-3 (winkelprijs € 9,95)