Het loge gebouw


De werkplaats

De werkplaats of tempel is specifiek ingericht voor de uitvoering van de ritus. Het gedachtegoed van de vrijmetselarij komt hier op symbolische wijze tot uitdrukking. De ruimte nodigt uit tot inkeer en bezinning. 


De voorhof

Op andere avonden komen de broeders bijeen in de Voorhof en houden dan een comparitie, waarbij een der broeders een bouwstuk oplevert, dat wil zeggen een soort lezing waarin hij iets vertelt over een onderwerp waar hij zich mee beziggehouden heeft. De onderwerpen zijn zeer uiteenlopend en net zo divers als de leden. Na het bouwstuk volgt een discussie waarbij verschillende standpunten naast elkaar worden gezet, naast elkaar, nimmer elkaar willen overtuigen van zijn gelijk en altijd zonder twist. Eén van de dingen die de vrijmetselarij zo bijzonder maken.

De bibliotheek

De bibliotheek, die zich in de voorhof bevindt, bevat een uitgebruide collectie boeken aangaande de vrijmetselarij. Wie zich wil verdiepen in één van de facetten van de vrijmetselarij vind hier geschikt onderzoeksmateriaal.

De kelder

De van oorsprong middeleeuwse kelder is in de jaren zestig uit de as verrezen, nadat het gebouw in 1943 door een bombardement geheel werd verwoest. De ruimte kent een gezellige ambiance waarin het na gedane arbeid goed toeven is.