ANBI informatie Le Prejuge Vaincu

Neem contact op met de Loge voor meer informatie

Vereniging Le Prejuge Vaincu
40650230
002692892
Rijkmanstraat 10
7411 GB Deventer
Rijkmanstraat 10
7411 GB Deventer
D. Beltman | Voorzitter
H. Severs | Penningmeester
D. Smeijers | Secretaris
De loge heeft ten doel de beoefening van de vrijmetselarij.
De loge heeft ten doel de beoefening van de vrijmetselarij.

Het bestuur bestaat uit 7 leden.
Naast de voorzitter, secretaris en penningmeester bestaat het bestuur uit vier overige leden.
Wij kennen geen beloning voor ANBI beleidsbepalers toe.