Agenda van Le Prejuge Vaincu

dinsdag 10 oktober 2023

Open avond belangstellenden

Hierbij nodigen wij u van harte uit om kennis te maken met de manier waarop wij als Vrijmetselaren in principe op elke dinsdagavond in onze Loge bijeen zijn.

Tijdens deze comparities (zo noemen we die bijeenkomsten overigens) ontmoeten we elkaar en luisteren we naar de inbreng van een van onze leden. Ook zijn nu en dan sprekers van andere loges bij ons te gast.

Voor zo’n enigszins aangepaste comparitie nodigen we u bij deze uit. U bent op dinsdagavond 10 oktober 2023 daartoe van harte welkom bij onze Loge.

Het verplicht u overigens werkelijk tot niets!

Op deze avond zullen wij een aantal facetten van de vrijmetselarij in korte voordrachten (bouwstukken) presenteren en daarover met elkaar van gedachten wisselen. Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten in onze sfeervolle kelder en, indien u dat wenst, contacten te leggen.

Wij stellen het zeer op prijs als u dan onze gast wilt zijn.

Wilt u uw komst even melden bij onze Secretaris

E-mail:

Details
dinsdag 10 oktober 2023
20:00 tot 22:00
Le Prejuge Vaincu
 
Herinnering in je agenda?