We leven in een bijzondere tijd...

Gepubliceerd op donderdag 22 oktober 2020 door Le Prejuge Vaincu

We leven in een bijzondere tijd, ongekend hoe we ons moeten verhouden tot het virus Covid-19. Onzekerheid is een gegeven waar we mee moeten dealen, hoe lang nog vragen we ons af. Ondertussen gaat het Loge-leven op een ongewone wijze door. Aanmelden voor de bijeenkomsten, en afmelden. Wel of geen mondkapjes; wie het echt weet mag het zeggen...

Afgelopen 29 september was een in meer dan één opzicht gedenkwaardige comparitie-avond over beleid voor de komende jaren: geen schokkende maar wel een andere formulering hier en daar t.o.v. de "oude" beleidsuitgangspunten.

Kernwoorden voor deze plannen zijn: betrokkenheid, verbinding en revitalisering.

Er is uitgebreid gesproken over de uitgangspunten en hoe te formuleren. Belangrijker nog dan de formulering is wat we er werkelijk van maken in de uitvoering van deze mooie woorden. De commissies bemand door broeders van LPV, samen met het bestuur zullen het uiteindelijk moeten doen, uiteraard voorzien van het benodigde draagvlak onder onze broeders. Daarom worden de plannen voorgelegd aan de komende ALV, en we hopen dat niet alleen het papieren beleid, maar ook de invulling van de beoogde commissies vorm gaat krijgen. Het is een vijfjarenplan maar het komende jaar zal cruciaal zijn voor de vitaliteit van onze loge.